ssbs banner2

Målen för vår verksamhet är:

  • Aktivt kretsloppstänkande med ökad återvinningsgrad
  • Aktivt samarbete och perfekt handläggning
  • Perfekt ekonomisk uppföljning och redovisning
  • Noll fel i projektering och planering
  • Noll fel i produktionsprocessen
  • Noll fel vid överlämnandet.

Storstockholms Byggservice AB är övertygad om att vi genom förändrad syn på arbetet kommer att nå den övergripande målsättningen "nöjda kunder". Detta kommer att innebära ökad effektivitet som kommer våra kunder tillgodo.

Login Form