ssbs banner2

Det är Storstockholms Byggservice AB:s Målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.

Storstockholms Byggservice AB skall kännetecknas av lyhördhet och effektiv organisation med kunden i centrum. Sättet att uppnå detta är en fullt ut tillämpad satsning på byggmästarkvalitet och kontinuerlig utbildning av företagets personal.

Login Form