ssbs banner2

ssbs carpenter2

Kunder. Våra största kunder är IF och Brandkontoret, men även flera förvaltningsbolag och stadsdelsnämnder.

Arbetsmiljö. Vi investerar varje år betydande belopp i moderna hjälpmedel och utrustningar. Säkerhet och miljö är därför ständigt i fokus. Läs gärna vår arbetsmiljöpolicy.

Kvalitet och utveckling. Byggnader har lång livslängd samtidigt som nya ständigt byggs och det är en utmaning att klara både den teknikutveckling som sker för nybyggen och samtidigt upprätthålla kompetensen på ”det gamla”. Läs gärna vår kvalitetspolicy.

Företaget är medlem i Stockholms Byggmästareförening, Byggentreprenörerna, Byggkeramikrådet och SAF.

Login Form