ssbs banner2

ssbs carpenter6Personal. Med ett gediget kunnande och stor erfarenhet i botten, flexibilitet i hand och tanke samt öppenhet för nya uppgifter, är alla våra anställda redo för effektiva insatser.

Vi har för närvarande tolv anställda varav nio snickare, en plattsättare och två på kontoret. 

Våra plattsättare har genomgått Byggkeramikrådets behörighetskurs enligt PERS Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.

Våra hantverkare är utrustade med servicebilar och mobiltelefoner.

Login Form