By accessing or using this Site in any way, including, without limitation, use of any of the Services, downloading of any Materials, or merely browsing the Site, you agree to and are bound by the Terms of Use.
Storstockholms Byggservice AB reserves the right to change the Terms of Use and other guidelines or rules posted on the Site from time to time at its sole discretion, and will provide notice of material changes on the home page of the Site. Your continued use of the Site, or any Materials or Services accessible through it, after such notice has been posted constitutes your acceptance of the changes. Your use of the Site will be subject to the most current version of the Terms of Use, rules, and guidelines posted on the Site at the time of such use. You should periodically check the "Terms of Use" link on the Site's home page to view the then-current terms. If you breach any of the Terms of Use, your authorization to use this Site automatically terminates, and any Materials downloaded or printed from the Site in violation of the Terms of Use must be immediately destroyed.


Svenska användarförbehåll:
Genom att besöka och använda vår hemsida samt genom att använda någon av våra produkter och erbjudanden är Ni skyldiga att acceptera och respektera allmänt gällande lagar och regler för upphovsmannarätt samt våra egna regler för användning av vår hemsida och våra produkter.
Storstockholms Byggservice AB förbehåller sig rätten att när som helst och när företaget finner det nödvändigt kunna ändra hemsidans struktur och innehåll samt regler för hur denna sida med dess information får användas.

 info@ssbs.se