Välkommen till STORSTOCKHOLMS BYGGSERVICE.
STORSTOCKHOLMS BYGGSERVICE AB etablerades år 1990 och är idag central belägen i Johanneshov, Stockholm.

Företaget är verksam inom ROT-sektorn med huvudsaklig inriktning på reparationer av försäkringsskador. Sedan starten 1990 – har vi genomfört mer än 1000 uppdrag beträffande reparationer, underhållsarbeten och ombyggnader av fastigheter.

Personal. Med ett gediget kunnande och stor erfarenhet i botten, flexibilitet i hand och tanke samt öppenhet för nya uppgifter, är alla våra anställda redo för effektiva insatser.

Vi har för närvarande nio anställda varav fyra snickare, två plattsättare och två på kontoret. Personalen har genomgått kurserna Byggmästarkvalitet I och II.

Våra plattsättare har genomgått Byggkeramikrådets behörighetskurs enligt PERS Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.

Våra hantverkare är utrustade med servicebilar och mobiltelefoner.

 

Kunder. Våra största kunder är Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Brandkontoret, men även flera förvaltningsbolag och stadsdelsnämnder.

Arbetsmiljö. Vi investerar varje år betydande belopp i moderna hjälpmedel och utrustningar. Säkerhet och miljö är därför ständigt i fokus. Läs gärna vår arbetsmiljöpolicy.

Kvalitet och utveckling. Byggnader har lång livslängd samtidigt som nya ständigt byggs och det är en utmaning att klara både den teknikutveckling som sker för nybyggen och samtidigt upprätthålla kompetensen på ”det gamla”. Läs gärna vår kvalitetspolicy.

Företaget är medlem i Stockholms Byggmästareförening, Byggentreprenörerna, Byggkeramikrådet och SAF.